در مطلب گذشته درباره Home Buyer Amount صحبت شد که می توانست تا مبلغ 750 دلار کردیت مالیاتی ایجاد کند.

برای آشنایی با HBA می توانید به این لینک مراجعه نمایید. در ادامه به آشنایی با HBP پرداخته می شود.

در این قسمت درباره Home Buyer Plan یا HBP بصورت خلاصه صحبت می شود. این دو (HBA and HBP) با همدیگر شباهتها و تفاوتهایی دارند.

در حقیقت HBP یک مدل وام گرفتن از RRSP است. یعنی کسانی که RRSP دارند می توانند تا مبلغ 35 هزار دلار از حساب RRSP خود برداشت کنند و برای خرید خانه خود استفاده کنند.

استفاده از HBP چه مزایایی دارد؟

مزیت اصلی استفاده از HBP این است که فرد برداشت کننده تا مبلغ 35 هزار دلار برای خرید خانه استفاده می کند بدون آنکه برای آن مبلغ در آن سال مالیاتی پرداخت کند. یعنی از آنجایی که برداشت از حساب RRSP یک نوع درآمد حساب می شود و به درآمدهای سال برداشت افزوده می شود سبب افزایش مالیات در آن سال برای اشخاص می گردد. ولی در HBP هم برداشت از RRSP انجام شده و هم اینکه این برداشت به درآمد شخص در آن سال افزوده نشده و در نتیجه مالیاتی برای این برداشت در آن سال پرداخت نمی شود.

خوبی دیگر این برنامه این است که شخص می تواند و باید پولی را که از حساب RRSP برداشت کرده است طی مدت 15 سال دوباره به این حساب برگرداند (هر سال حداقل یک پانزدهم مبلغ برداشت شده را برگرداند).

از دیگر مزایا این است که بازپرداخت اقساط از دو سال پس از سال برداشت آغاز می شود. (مثلا اگر در سال 2019 برداشت انجام شده باشد بازپرداخت از سال 2021 آغاز می شود هر چند می توان بازپرداخت را زودتر هم انجام داد).

آیا شرط خانه اولی اینجا هم برقرار است؟
بلی برای برداشت از RRSP و استفاده از HBP بایستی خرید خانه اول باشد. یعنی در چهار سال پیش از تاریخ برداشت برای HBP نبایستی فرد در خانه‌ای با مالکیت خود یا همسرش زندگی کرده باشد. یعنی اگر برداشت در هر تاریخی در سال 2020 انجام شود، شخص نباید از تاریخ 1 ژانویه 2016 تا 31 روز قبل از برداشت از RRSP برای HBP در چنان خانه‌ای زندگی کرده باشد.

آیا می توان چند برداشت برای HBP داشت؟
بلی ولی همه آنها باید در یکسال صورت پذیرد.

چه خانه هایی قابل قبول برای HBP هستند.
تقریبا همه خانه هایی که در کانادا باشند. همانند خانه های مورد پذیرش در HBA هستند. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.

آیا می توان بیشتر از یکبار از HBP استفاده نمود؟
بلی به شرط اینکه مانده پرداخت نشده HBP قبلی تا تاریخ 1 ژانویه سال برداشت کلا تسویه شده باشد و به صفر رسیده باشد و البته سایر شرایط مربوطه را هم دارا باشد.

آیا مانند HBA بایستی قصد سکونت در خانه مورد نظر را داشت؟
بلی بایستی قصد داشت که حداکثر ظرف یکسال از تاریخ خرید خانه، شخص برداشت کننده (خریدار) در آن خانه سکونت داشته باشد. (و یا اگر برای افراد کم توان یا ناتوان است آنها سکونت داشته باشند).

دیگر نکات قابل توجه برای استفاده از این پلن:

  • باید توافق کتبی جهت خرید خانه ساخت خانه مورد نظر وجود داشته باشد.
  • فرد باید از زمان برداشت از حساب RRSP تا زمان ساخت یا خرید خانه مورد نظر رزیدنت کانادا محسوب شود.
  • اگر کسی از کانادا خارج شود(رزیدنت مالیاتی محسوب نشود) و دارای مانده در حساب بازپرداخت HBP باشد، همه مبلغ پرداخت نشده HBP به حساب درآمد آن شخص در سال خروج افزوده می شود.
  • پیش از این سقف HBP برابر با 25 هزار دلار بود که از تاریخ 20 مارچ 2019 این رقم به 35 هزار دلار افزایش یافته است.

@TaxCanada
موارد با اهمیت دیگر را در این باره می توانید در لینک زیر دنبال کنید.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required