🚘هزینه های خودرو🚘

هزینه های خودرو از جمله هزینه سوخت، بیمه، تعمیر و نگهداری، ثبت، بهره وام خودرو، استهلاک و مبلغ ماهیانه اجاره به شرط تملیک، را در سه حالت میتوان کلیم کرد:

١. به عنوان بخشی از هزینه های واگذار شده به کارمند یا جیب پرداخت(employment expenses):

در صورتی میتوان هزینه های خودرو را به عنوان بخشی از هزینه های محول شده به کارمند کلیم کرد که
الف) کارفرما از کارمند بخواهد در محلی به غیر از محل اصلی بیزنس یا در مکان های مختلف شهری و یا غیر شهری از خودروی خود استفاده کند.
ب) هیچ گونه مبلغی نیز به کارمند در قبال هزینه های خودرو پرداخت نشود. به عبارت دیگر کارفرما از کارمند بخواهد هزینه های مربوط به خودرو را متقبل شود.
ج) کارفرما فرمT2200 را پر کرده باشد.

توجه: اگر اتومبیل هم برای مصارف شخصی و هم کسب و کار استفاده میشود، بایستی تعداد کیلومتری که برای اهداف بیزنس رانندگی شده و کل کیلومتر پیموده شده را ثبت کرد. هزینه های اتومبیل تنها به نسبت استفاده از آن برای اهداف کسب و کار، پذیرفتنی است.

٢. هزینه های اتومبیل در شرکت تک مالکیتی:

در صورتی میتوان هزینه های اتومبیل را به عنوان هزینه های قابل قبول آورد که
الف) از اتومبیل خود برای کسب و کار و کسب درآمد استفاده کند.
توجه شود که رانندگی از محل زندگی تا دفتر کار جزو هزینه های شخصی محسوب میشود.
ب) دفتر ثبت کیلومتر برای یادداشت کل مسافت پیموده شده و همچنین مسافت پیموده شده برای اهداف کسب و کار داشته باشید.
توجه: اگر خودروی جداگانه ای را برای بیزنس دارید و در موارد شخصی از آن استفاده نمیکنید، احتمالا تمام هزینه های آن قابل قبول خواهد بود.

هزینه خودرو
هزینه های خودرو برای بیزینس در کانادا

 

٣. هزینه های اتومبیل در شرکت های سهامی (Corporation)

الف) اتومبیل متعلق به شرکت باشد: در این صورت میتوان مخارج منطقی را که برای کسب درآمد و اهداف بیزنس انجام شده است را جزو هزینه های شرکت آورد. استفاده شخصی از خودروی شرکت مزایای شخصی محسوب میشود و بایستی به عنوان درآمد شخص استفاده کننده در نظر گرفته شود
ب) اتومبیل متعلق به شرکت نباشد ولی برای امور شرکت نیز مورد استفاده قرار بگیرد: (برای نمونه اتومبیل شخصی مدیر عامل یا همسر وی یا کارمند شرکت)

در این صورت نیز سه حالت به وجود می آید:
ب.١) میتوان با توجه به کیلومتر پیموده شده برای اهداف بیزنس، یک مبلغ منطقی برای هر کیلومتر را جزو هزینه های بیزنس ثبت کرد. این نرخ منطقی در سال ٢٠١٧ برای ۵٠٠٠ کیلومتر اول ۵۴ سنت و برای کیلومتر های بعدی ۴٣ سنت است. در حقیقت شرکت این مقدار را به مالک خودرو پرداخت میکند ولی جزو درآمد مالک خودرو محسوب نمی شود.
ب.٢) اگر خودرو متعلق به کارمند باشد، یا میتوان نرخ منطقی مورد اشاره در بند یک را در ازای هر کیلومتر به کارمند پرداخت کرد و یا اینکه تمام هزینه های خودرو را به کارمند واگذارکرد. در این صورت کارمند میتواند در تکس شخصی خود ،با رعایت موارد بخش 1؛ هزینه های واگذار شده به کارمند ، هزینه های خودروی خویش را بر اساس درصد مورد استفاده برای اهداف بیزنس، به عنوان بخشی از هزینه های واگذار شده یا جیب پرداخت (employment expenses) کلیم کند.
ب.٣) مدیر عامل یا همسرش خودرو را به شرکت اجاره دهد و سپس بر اساس بند الف عمل شود، با این تفاوت که در این روش شرکت می‌تواند هزینه اجاره خودرو را کلیم کند و از طرف دیگر درآمد اجاره خودرو نیز به درآمد شخصی فرد اجاره دهنده افزوده میشود.

 

✅✅ در پست بعدی در مورد تفاوت تامین مالی (finance) و اجاره به شرط تملیک (lease)، پیامد های مالیاتی هر یک و هزینه های قابل قبول آنها صحبت خواهد شد.

توجه: این مطالب صرفا جنبه آموزشی کلی دارد و قابل استناد برای تصمیم گیری و یا استفاده در دادگاه ها نمی باشد و پیش از هر گونه تصمیم گیری نیاز به مشاوره با کارشناسان شرکت دارد. می توانید با شماره های زیر با ما در تماس باشید. 

587-889-8184  و یا 8482-889-587

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required