اقامت در کانادا و ارتباط آن با درآمد مشمول مالیات اشخاص

بر اساس قوانین مالیات بر درآمد کانادا، تعهد شخص برای پرداخت مالیات، بر اساس وضعیت مقیم بودن یا نبودن، مشخص میشود. اشخاص مقیم، متعهد به پرداخت مالیات نسبت به درآمد داخل و خارج از کانادا هستند و افراد غیر مقیم متعهد به پرداخت مالیات نسبت به درآمدی هستند که از منابع کانادایی در درون کانادا بدست می آید.

اینکه آیا یک شخص از نظر قوانین مالیاتی مقیم محسوب میشود یا خیر، در برخی موارد بسیار پیچیده است و نیاز به قضاوت حرفه ای و مورد به مورد دارد. بصورت کلی گام های زیر به تشخیص مقیم بودن فرد کمک میکند:

گام یک) تعیین پایبندی به اقامت در کانادا

سه عامل زیر مشخص کننده پایبندی مهم به کانادا است: (دسته اول موارد پایبندی مهم)

– داشتن خانه در کانادا
– داشتن همسر در کانادا
– داشتن وابستگان در کانادا. منظور از افراد وابسته فرزند و در بعضی موارد، دیگر بستگان است. به طور کلی هر فردی که با شما زندگی میکند و او را نظر مالی و فیزیکی پشتیبانی میکنید، از نظر مالیاتی شخص وابسته به شما است.

اقامت در کانادا و تاثیر مالیاتی
اقامت در کانادا و تاثیر مالیاتی

دسته دوم موارد پایبندی کم اهمیت تر:

افزون بر سه مورد بالا، موارد زیر نیز به تشخیص مقیم بودن فرد کمک میکند: (یعنی پایبندی به کانادا با درجه ای کمتر محسوب می شوند)
– داشتن اسباب و اثاثیه، خودرو ، حسابهای بانکی، کردیت کارد، بیمه سلامت، پول، قصد برگشت به کانادا در آینده و …

گام دو: مشخص کردن وضعیت اقامت فرد

وضعیت اقامت فرد هنگام ورود به کانادا

الف) اگر فردی کشور دیگری را ترک کند و پایبندی با اهمیت یا اساسی را به اقامت در کانادا ایجاد کند، به عنوان یک مهاجر مقیم کانادا محسوب میشود.
ب) اگر شخصی مقیم کشوری دیگر باشد و هنگام ورود به کانادا پایبندی اساسی نیز به اقامت در کانادا ایجاد کند، به عنوان غیر مقیم تلقی میشود.
ج) اگر شخص مورد نظر پایبندی اساسی به ماندن در کانادا ایجاد نکرده ولی بیش از ١٨٣ روز در کانادا حضور داشته باشد، مقیم محسوب میشوید. (معمولا در این حالت شخص مقیم کشور دیگری است ولی بدلیل مسافرتهای کاری به کانادا رفت و آمد دارد و بخاطر این رفت و آمدها بیش از 183 روز در کانادا حضور دارد. روز ورود و روز خروج هر کدام یک روز کامل در نظر گرفته می شوند).

مشخص کردن وضعیت اقامت فرد هنگام خروج از کانادا

الف) اگر فرد هنگام خروج از کانادا پایبندی مهم به کانادا داشته باشد و آنرا حفظ کند (با توجه به سه مورد گفته شده در گام یک)، از نظر قوانین مالیاتی مقیم محسوب میشود.
ب) اگر فرد هنگام خروج از کانادا، پایبندی به اقامت در کشور دیگری را بنا نهاد و پایبندی به اقامت در کانادا را نیز متوقف کرد، emigrant محسوب میشود.
ج) اگر شخصی پایبندی به اقامت در کشوری را آغاز کرده باشد که با کانادا پیمان مالیاتی دارد و در عین حال پایبندی اساسی نیز به کانادا دارد، غیر مقیم محسوب میشود.
د) اگر فردی به عنوان کارمند دولت کانادا، کشور را ترک میکند معمولا مقیم یا دیم رزیدنت محسوب میشوید.

معمولا در موارد پیچیده نیاز است که فرمهای NR73 یا NR74 پر شوند و تصمیم گیری بر عهده CRA واگذار شود. در زیر می توانید فرمهای NR73 و NR74 را از سایت سی آر ای مشاهده نمایید.

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/E/pbg/tf/nr73/nr73-17e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/migration/cra-arc/E/pbg/tf/nr74/nr74-17e.pdf

توجه: این مطالب صرفا جنبه آموزشی کلی دارد و قابل استناد برای تصمیم گیری و یا استفاده در دادگاه ها نمی باشد و پیش از هر گونه تصمیم گیری نیاز به مشاوره با کارشناسان شرکت دارد. می توانید با شماره های زیر با ما در تماس باشید. 

587-889-8184  و یا 8482-889-587

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required