آشنایی کوتاه با RRSP (طرح پس انداز بازنشستگی)

این حساب (پلن) سرمایه گذاری در حقیقت یک نوع سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی می باشد تا فرد بازنشسته از اندوخته مالی مناسبی که شامل اصل و سود ناشی از سرمایه گذاری می باشد بهره بگیرد. این مدل سرمایه گذاری از سال 1957 شکل گرفته است و هدف آن افزون بر مورد گفته شده تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مالی می باشد.

برای گشودن چنین پلن سرمایه گذاری می توان به بانکها و موسسات مالی و یا شرکتهای بیمه مراجعه نمود و در آنجا چنین حسابی را باز نمود. به دو صورت کلی می توان این سرمایه گذاری را از نظر مدیریت و کنترل انجام داد. در حالت اول خود شخص مدیریت و کنترل آن را بر عهده می گیرد و تصمیم می گیرد که برای نمونه سهام (اوراق قرضه، یا … ) کدام شرکت را بخرد یا بفروشد و به چه مقدار و به چه مدت. در حالت دوم در سبد های سرمایه گذاری موسسات مالی شریک گردد یعنی کنترل و چگونگی سرمایه گذاری را به آنها واگذارد. در این حالت دوم بستگی به میزان ریسک پذیری شخص، فرد سرمایه گذار می تواند اعلام کند که موسسات مالی مبلغ سرمایه وی را در چه سبدهای سرمایه گذاری قرار دهند. که هر یک از این دو حالت مزایا و معایب خودش را دارد که در اینجا از بیان آن صرف نظر می شود.

RRSP در کانادا
RRSP در کانادا

چه مقدار می توان در این طرح یا پلن سرمایه گذاری کرد؟

بصورت کلی بیشترین مقداری که می توان هر ساله در این پلنها سرمایه گذاشت برابر است با هر کدام از دو مقدار زیر که کمتر باشد:
الف) به اندازه 18 درصد درآمد کسب شده سال قبل بر اساس Notice of Assessment
ب) سقف سالانه مشخص شده از سوی سی آر ای،سقف سالانه این پلن از سوی اداره مالیات کانادا در سالهای 2016 تا 2019 بصورت زیر اعلام کرده است:
25370، 26010، 26230، 26500
به اضافه مبالغ استفاده نشده از سال های قبل.

* توجه شود که اگر بیش از این مبالغ در هر سال سرمایه گذاری شود شخص مشمول جریمه ای از سوی سی آر ای می گردد. جریمه مربوطه برابر است با 1درصد بهره ماهانه به مبالغ سرمایه گذاری شده بیش از حد مجاز (البته تا 2000 دلار اول اضافه سرمایه گذاری شده جریمه ای تعلق نمی گیرد). مگر اینکه یا شخص مبلغ سرمایه گذاری شده را برداشت کرده باشد و یا اینکه آنرا به پلن گروهی مجاز دیگری منتقل کند.

اثرات مالیاتی:

از لحاظ مالیاتی مقدار سرمایه گذاری شما در حساب RRSP منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات در آن سال و افزایش درآمد مشمول مالیات در سال برداشت از آن حساب میشود. بنابراین میتواند تاثیر زیادی در مقدار تکس پرداختی در سال سرمایه گذاری و در سال برداشت از حساب داشته باشد. زیرا میتواند باعث تغییر برکت درآمد شما بشود. یعنی انتقال مالیات از سال سرمایه گذاری به سال برداشت از حساب صورت می گیرد.

برای نمونه اگر درآمد کسب شده شخصی پنجاه و پنج هزار دلار باشد با پرداخت ده هزار دلار به طرح پس انداز بازنشستگی، برکت درآمد مشمول مالیات از نرخ بیست و نیم درصد به نرخ پانزده درصد میرسد و مالیات پرداختی شخص حدود دو هزار دلار در آن سال کاهش می یابد. از آن طرف در سالی که شخص بخواهد این مبلغ را برداشت کند در حالت عادی به درآمد آن سال افزوده و ممکن است به تغییر برکت مالیاتی منجر شود.

دیگر موارد:

در دو حالت زیر می توان از این حساب برداشت کرد بدون اینکه مالیاتی برای وجه برداشت شده پرداخت کرد که مزیتی دیگر به حساب می آید.
الف) برای خرید اولین خانه: شخص می تواند مبلغ 25 هزار دلار از حساب خود و و 25 هزار دلار از حساب سرمایه گذاری همسر برای خرید خانه (معمولا خانه نخست خود) بدون پرداخت تکس برداشت کند. پس از برداشت و پس از یک دوره تنفس دو ساله، شخص بایستی هر سال 1 پانزدهم مبلغ برداشت شده را به حساب سرمایه گذاری برگرداند یعنی اگر شخصی 15 هزار دلار را از این حساب برای خرید خانه اش برداشت کند، پس از دو سال از تاریخ برداشت باید سالانه یک پانزدهم این مبلغ برداشت شده را (یعنی یک هزار دلار) را دوباره به حساب سرمایه گذاری برگشت دهد.
ب) برای آموزش دانشگاهی (دارای شرایط خاصی میباشد که مجالش در اینجا نیست)

حالتهای کلی گشایش و واریز به حساب سرمایه گذاری:

معمولا چهار مدل طرح پس انداز بازنشتگی وجود دارد: الف) هر شخص برای خودش، ب) برای همسر (توصیه می شود فردی که دارای درآمد بالاتر می باشد برای فرد دیگر که درآمد کمتری دارد حساب باز کند و به آن حساب پول واریز کند)، ج) شرکت برای کارکنان (معمولا در شرکتهای بزرگتر این کار انجام می شود)، و د) افراد خویش فرما و کارکنان شرکتهای کوچکتر بصورت گروهی با همدیگر.

توجه: این مطالب صرفا جنبه آموزشی کلی دارد و قابل استناد برای تصمیم گیری و یا استفاده در دادگاه ها نمی باشد و پیش از هر گونه تصمیم گیری نیاز به مشاوره با کارشناسان شرکت دارد. می توانید با شماره های زیر با ما در تماس باشید. 

587-889-8184  و یا 8482-889-587

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required