سود سهام یا حقوق

بسیاری از صاحبان مشاغل به عنوان سهامداران کسب و کار، با این پرسش روبرو هستند که تحت چه عنوانی میتوان از حساب بیزنس خود، برداشت کرد. یعنی سود سهام یا حقوق کدامیک را بهتر است مالکان شرکتهای کوچک برای خود برگزینند. به صورت کلی سه روش اصلی برای پرداخت به سهامداران وجود دارد:

١. پرداخت حقوق: حقوق یک نوع هزینه است. بنابراین باعث کاهش مالیات شرکت می‌شود. برای پرداخت حقوق بایستی کسورات مربوط به آن را یعنی بازنشتگی کارمند و همچنین سهم کارفرما و همچنین مالیات کسر شده را به دارایی کانادا پرداخت کرد. در صورت انتخاب این روش، خود هزینه حقوق، یک هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شده و باعث کاهش مالیات شرکت می گردد. این روش ولی هزینه های مربوط به کسورات (هم سهم کارفرما و هم سهم کارمند) را به مالک (یا شرکت که در حقیقت یک شخص می توانند تلقی شوند) تحمیل می کند.

٢. سود سهام:
سود سهام هزینه نیست بلکه توزیع سود می باشد، در نتیجه باعث کاهش مالیات شرکت نمیشود و بلکه افزایش مالیات شرکت را به همراه دارد.

٣. پرداخت ترکیبی سود سهام و حقوق.

نمی توان بصورت کلی پاسخی داد که کدام گزینه تاثیر مالیاتی کمتری را دارد. بصورت کلی قوانین مالیاتی کانادا به گونه ای طراحی شده است تا انتخاب میان این سه روش تفاوت زیادی را ایجاد نکند. ولی در کل، اینکه کدام یک از موارد بالا، منجر به پرداخت مالیات کمتری میشود، بستگی به پارامتر های گوناگونی از جمله داشتن درآمد های جانبی دیگر، مجرد یا متاهل بودن، سطح درآمد همسر و غیره دارد.

 

سود سهام یا حقوق
سود سهام یا حقوق

RRSP و سود سهام:

از سوی دیگر توجه شود که در صورت پرداخت سود سهام، نمیتوان در حساب RRSP سپرده گذاری کرد. از سویی اگر در شرکت خود سرمایه گذاری کنید و حقوق برداشت نکنید، مانند این است که در حساب RRSP خودتان (شرکت خودتان) سرمایه گذاری کرده اید.

به طور کلی در بعضی موارد پرداخت حقوق و در بعضی موارد سود سهام و در برخی موارد ترکیبی از هر دو، منجر به پرداخت مالیات کمتری می شود و شاید بتوان ترکیب بهینه ای را از نظر پرداخت کمتر مالیات پیدا کرد.

توجه: این مطالب صرفا جنبه آموزشی کلی دارد و قابل استناد برای تصمیم گیری و یا استفاده در دادگاه ها نمی باشد و پیش از هر گونه تصمیم گیری نیاز به مشاوره با کارشناسان شرکت دارد. می توانید با شماره های زیر با ما در تماس باشید. 

587-889-8184  و یا 8482-889-587

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required