تکس بنفیت کاری یا Working Income Tax Benefit

یکی از مزایایی که برای اشخاص کم درآمد در کانادا فراهم شده است WITB می باشد. این بنفیت در حقیقت دو هدف همزمان را دنبال می کند. نخست: انگیزه دادن به افراد کم درآمد و یا بدون درآمد جهت فعالیت بیشتر برای کسب درآمد بالاتر و دوم: کمک به افراد کم درآمد. در ادامه با این بنفیت مالیاتی بطور کوتاه آشنا می شویم تا ببینیم چگونه برای دستیابی به این دو هدف به ظاهر ناسازگار عمل می شود.

این بنفیت مالیاتی بر اساس درآمد گزارش شده هر شخص در سال گذشته می باشد. یعنی برای دریافت این بنفیت در سال 2018، درآمد سال 2017 ملاک عمل قرار می گیرد.

بنفیت مالیاتی کار WITB
بنفیت مالیاتی کار WITB

چه کسانی می توانند این بنفیت WITB را دریافت کنند:

جدا از شرطهای میزان درآمدی شخص یا خانواده که در ادامه می آید، برای دریافت این بنفیت دو شرط زیر الزامی است:

  • در تمام سال شخص مقیم کانادا باشد (از نظر مالیاتی)
  •  در پایان سال مالیاتی مورد نظر شخص 19 سال سن و یا بیشتر داشته باشد.

به برخی از اشخاص این بنفیت تعلق نمی گیرد از جمله دانشجویانی که بیش از 13 هفته فول تایم در یکسال مشغول تحصیل باشند.

مقدار این بنفیت چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

مقدار این بنفیت به عوامل گوناگونی بستگی دارد از جمله میزان درآمد شخص و خانواده، استان محل زندگی و مواردی دیگر. رقم این بنفیت در سراسر کانادا بجز استانها یا ایالتهای کبک، آلبرتا و بریتیش کلمبیا و نانوات یکسان است. ممکن است محاسبات این بخش در نگاه اول طولانی و کمی پیچیده به نظر برسد. بنابراین باید دقت بیشتری برای فهمیدن این محاسبات داشت.

بصورت کلی این بنفیت بدین صورت بدست می آید که برای اینکه به شخص انگیزه کار کردن بیشتر بدهد، یک «کف درآمدی» تعیین شده است. یعنی شخص باید دست کم تا آن مقدار در سال کارکند و درآمد داشته باشد تا به محدوده دریافت بنفیت وارد شود . این کف درآمدی در سال 2017 در استان آلبرتا برابر با 2760 دلار و در بریتیش کلمبیا 4750 می باشد. یعنی چنانچه شخصی در سال 2017 کمتر از این میزان درآمد داشته باشد، هیچ بنفیتی از بابت WITB دریافت نمی کند.

پس از این رقم کف درآمدی، به ازا هر دلار درآمدی که یک شخص داشته باشد، 25 درصد بنفیت بدست می آورد. یعنی اگر شخصی 1000 دلار درآمد اضافه بر این رقم کف داشته باشد، 250 دلار بنفیت بدست خواهد آورد. این بنفیت قابل دریافت ازدولت کانادا می باشد. البته این بنفیت برای همیشه ادامه پیدا نمی کند و به رقمی می رسد که به آن ماکزیمم رقم قابل دریافت گفته می شود. می توان به درآمدی که در آن ماکزیمم بنفیت بدست می آید «سقف درآمدی افزایش بنفیت» گفت. در آلبرتا این رقم ماکزیمم بنفیت برای یک شخص 1122 دلار و در دیگر استانها (بجز بریتیش کلمیبا و کبک و نانوات) 1043 دلار می باشد، که به ترتیب در درآمدهای 7248 دلار در آلبرتا و 7172 دلار می باشد (سقف درآمدی افزایش بنفیت).

کف درآمدی کاهش بنفیت:

تا اینجا مکانیزم محاسبه این بنفیت بگونه ای بود که انگیزه در شخص ایجاد شود تا برای دریافت بنفیت درآمد خود را به یک کف درآمدی برساند. شخص در ادامه، برای دریافت بنفیت بیشتر، باید درآمد خود را نیز بیشتر کند. البته پس از این «سقف درآمدی افزایش بنفیت»، اگر درآمد شخص افزایش پیدا کند، بنفیت وی تغییری نمی کند. البته تا زمانی که به رقم دیگری برسد که به آن می توانیم «کف درآمدی کاهش بنفیت» بگوییم.

در ادامه می بینیم که چگونه روال محاسبات تغییر می کند تا به هدف دوم دست یابد یعنی هدف اینکه تنها به افراد کم درآمد کمک شود و نه به همه افراد.

از یک مبلغ مشخص درآمد به بعد، که از آن می توان به «کف درآمدی کاهش بنفیت» یاد کرد، به ازا هر دلار درآمد بیشتر، رقم 15% از بنفیت مربوطه کم می گردد. این مبلغ مشخص در ایالت آلبرتا برای یک شخص در سال 2017 برابر است با 12402 دلار. یعنی اگر کسی 13402 دلار در سال 2017 درآمد داشته باشد، 150 دلار (15 درصد درآمد بیش از 12402 دلار) از بنفیت مربوطه وی کم می گردد. این کاهش در بنفیت تا همیشه ادامه نمی یابد بلکه تا زمانی ادامه می یابد که بنفیت به صفر برسد. به این سطح درآمدی که بنفیت به صفر می رسد، می توان «سقف درآمدی کاهش بنفیت» گفت.

این «سقف درآمدی کاهش بنفیت»، در ایالت آلبرتا رقم 19993 دلار برای یک شخص می باشد. برای دیگر استانها (بجز بریتیش کلمیبا و کبک و نانوات) این رقم برابر با 20602 دلار در سال 2017 می باشد.

یعنی اگر کسی در سال 2017 در استان آلبرتا درآمدی بیش از 19993 دلار داشته باشد، بنفیتی از بابت WITB از دولت دریافت نمی کند.

چکیده سخن:

بصورت کلی اگر بخواهیم به این بنفیت نگاهی داشته باشیم، اینگونه است که تا یک رقمی از درآمد، شخص هیچ بنفیتی از بابت WITB نمی گیرد. به این رقم حداقل درآمد، می توانیم «کف درآمدی افزایش بنفیت» بگوییم. پس از آن به ازا درآمد بیشتر، بنفیتی به اندازه 25% افزایش درآمد، ایجاد می شود. این افزایش در بنفیت ادامه می یابد تا جایی که به یک ماکزیمم بنفیت برسد. به درآمدی که این ماکزیمم بنفیت ایجاد می شود می توانیم «سقف درآمدی افزایش بنفیت» بگوییم.
در ادامه با افزایش درآمد، بنفیت شخص تغییری نمی کند تا درآمد به یک رقم برسد. به این رقم «کف درآمدی کاهش بنفیت» می توانیم بگوییم. در ادامه هر چه از «کف درآمدی کاهش بنفیت» که بگذریم، بنفیت کاهش می یابد تا در پایان به صفر برسد. به جایی که بنفیت شخص به صفر می رسد، می توانیم «سقف درآمدی کاهش بنفیت» بگوییم. در پایان با افزایش درآمد شخص، هیچگونه تغییری در بنفیتش ایجاد نمی شود چرا که بنفیت WITB وی پیش از این به صفر رسیده است.

این مطلب می تواند با در نظر گرفتن یک خانواده بجای یک شخص مجرد که در اینجا بحث شد، و با در نظر گرفتن افراد مختلف در خانواده و مواردی از این دست پیچیده تر گردد که در اینجا از به میان آوردن این مطالب خودداری می گردد.

توجه: این مطالب صرفا جنبه آموزشی کلی دارد و قابل استناد برای تصمیم گیری و یا استفاده در دادگاه ها نمی باشد و پیش از هر گونه تصمیم گیری یا استفاده نیاز به مشاوره با کارشناسان شرکت دارد.

خدمات ما در سراسر کانادا انجام می شود. دفتر مرکزی شرکت در کلگری، آلبرتا مستقر است ولی در همه کانادا آمادگی ارائه خدمات را دارد.

الف) خدمات مالیاتی

ب) حسابداری و دفترداری

ج) خدمات مشاوره مالی

د) خدمات حقوق و دستمزد

و همیشه برای دیدن پروفایل ما در کوییک بوکس آنلاین می توانید اینجا را کلیک کنید.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required