خدمات شرکت حسابداری اس اند می

بصورت کلی خدمات شرکت حسابداری اس اند می را در چهار بخش خدمات مالیاتی، خدمات حسابداری و خدمات مشاوره مالی و خدمات حقوق و دستمزد در خدمت شما هستیم. کانادا کشوری مدرن و داراری قوانین مالیاتی بروز و همیشه در حال تغییر می باشد. بخش زیادی از درآمدهای استانی و فدرال از محل درآمدهای مالیاتی دولت تامین می شود. عدالت مالیاتی نیز از اهداف و ماموریتهای اداره امور مالیاتی کانادا بوده است. از این رو سعی شده است در راه قانونگذاری و اجرای قوانین مالیاتی این موارد در نظر گرفته شود. بنابراین به هنگام فایل کردن مالیات باید مراقبت خاصی نمود و آنرا بصورت حرفه ای انجام داد. برای آشنایی با خدمات ما به بخشهای زیر می توانید مراجعه کنید.

خدمات شرکت حسابداری اس اند می
خدمات شرکت حسابداری اس اند می در زمینه های حسابداری و امور مالیاتی

خدمات ما در سراسر کانادا انجام می شود. دفتر مرکزی شرکت در کلگری، آلبرتا مستقر است ولی در همه کانادا آمادگی ارائه خدمات را دارد.

الف) خدمات مالیاتی

ب) خدمات حسابداری و دفترداری

ج) خدمات مشاوره مالی

د) خدمات حقوق و دستمزد

و همیشه برای دیدن پروفایل ما در کوییک بوکس آنلاین می توانید اینجا را کلیک کنید.